Akt ofiary codziennej błogosławionego Matulewicza

Akt ofiary codziennej błogosławionego Matulewicza

Ofiaruję Majestatowi twemu, Boże moje serce, aby Ciebie Jedynego miłowało i niczego oprócz Ciebie,

chyba że dla Ciebie; moją duszę, aby Tobie służyła; rozum,

pamięć, wolę, aby Tobie podlegały; usta moje, aby do Ciebie mówiły; język mój, aby

Ciebie sławił; wzrok, dotykanie, smak, słuch, powonienie,

wyobraźnię, ażeby nic złego nie przyjmowały, niczego niewłaściwego nie szukały, ani nie

zachowywały; wszystkie moje odczucia wewnętrzne i zewnętrzne; wszystkie składniki ciała i duszy,

wszystkie spojrzenia, rozmowy, pożądania, zamiary; utrapienie, pociechę, bojaźń, bezpieczeństwo,

smutek, radość, upadanie, powstanie, pokusę i zwycięstwo nad nią;

prześladowania, krzywdy, dostojeństwo, wzgardę, niesławę, sławę,

obfitość, niedostatek, pracę, odpoczynek, zdrowie, słabość; żywot, śmierć – mnie całego, i wszystko moje.
Spraw, Panie, abym Twój był wszystek, mój w żadnej rzeczy;

tak w każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko to niechaj

będzie ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.