Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

przez | 16 lipca, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Królowo Szkaplerza świętego, módl się za nami.

Matko wszystkich przeznaczonych do chwały,

Maryjo, jaśniejąca chwałą Dziewico Góry Karmel,

Obrończyni i Pani Karmelu,

Świątynio Boga,

Ozdobo Góry Karmel,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiej okazji do grzechu,

Od wszelkiego niepokoju i wątpliwości sumienia,

Od pozostawania w grzechu śmiertelnym,

Od cierpień czyśćcowych,

Przez miłość Twoją do Boskiego Syna Twego,

Przez łaskawość, którą okazujesz ludziom,

Przez wszystkie Twoje boleści i radości,

My, grzeszni, prosimy Cię, Wysłuchaj nas.

Abyś raczyła doprowadzić nas do prawdziwego ducha pokuty,

Abyś raczyła wybłagać nam łaskę chrześcijańskiej pokory i czystości,

Abyśmy pod opieką Twoją, Bogu ducha oddać mogli,

Królowo Szkaplerza z Góry Karmel,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który raczyłeś obdarzyć zakon karmelitów szczególniejszą opieką

Błogosławionej Maryi, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza

świętego doszli do wiecznego szczęścia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.