Litania do świętego Jana Sarkandra

przez | 6 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętego Jana Sarkandra

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Kościoła,

Królowo Męczenników,

Błogosławiony Janie Sarkandrze,

Męczenniku za wiarę,

Gorliwy sługo Chrystusa Pana,

Niestrudzony głosicielu Słowa Bożego,

Męczenniku jedności i pojednania,

Przykładzie gorliwości kapłańskiej,

Wzorze spowiedników,

Niezachwiany stróżu tajemnicy spowiedzi,

Nawołujący grzeszników do pokuty,

Odważnie występujący w obronie praw Kościoła,

Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Wzorze cierpliwości i pokory,

Orędowniku we wszelkich potrzebach,

Patronie Śląska Cieszyńskiego,

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie!

Od każdego grzechu,

Od powikłań sumienia,

Od odkładania spowiedzi i pokuty,

Od niebezpieczeństw grożących ciału i duszy,

Od fałszywych ludzi i zdrady przyjaciół,

Od wyjawiania tajemnic nam powierzonych,

Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,

Przez Twoje skazanie na śmierć krzyżową,

Przez Twoje haniebne zrównanie z łotrami,

Przez pośmiewiska doznane od faryzeuszów,

Przez ofiarną śmierć Twoją,

W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nas do czytania i umiłowania Pisma Świętego doprowadzić raczył,

Abyś nam łaski nawrócenia i świętości życia udzielić raczył,

Abyś wszystkich chrześcijan do jedności wiary przyprowadzić raczył,

Abyś cześć błogosławionego Jana Sarkandra pomnożyć raczył,

Abyś prośby wszystkich Jego czcicieli przyjąć raczył,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Sarkandrze,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś świętego Jana, męczennika w wyznawaniu prawdziwej wiary

umocnić raczył, prosimy Cię, udziel nam łaski odważnego trwania w świętej

wierze i spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu szerzyli jedność myśli i

serc wśród wszystkich wyznawców Ewangelii.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.