Litania do świętego proroka Eliasza

Litania do świętego proroka Eliasza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Boża z Góry Karmel, módl się za nami.
Świety Eliaszu z Tiszbe,
Święty Eliaszu, proroku Trójcy Przenajświętszej,
Święty Eliaszu, proroku jak ogień, którego słowo płonęło jak pochodnia,

Święty Eliaszu, gorliwy obrońco prawowiernego kultu Boga Żywego,
Święty Eliaszu, powołany przez Boga, aby doprowadzić lud do nawrócenia
Święty Eliaszu, przez którego modlitwę Bóg otworzył niebo i zesłał na ziemię Izraela życiodajny deszcz,
Święty Eliaszu, z rozkazu Bożego karmiony przez kruki przy potoku Kerit,

Święty Eliaszu, który wskrzesiłeś syna wdowy w Sarepcie Sydońskiej,
Święty Eliaszu, przez którego modlitwę Bóg zesłał ogień z nieba który strawił żertwę ofiarną, by lud pogański poznał że naprawdę Jahwe jest Bogiem,

Święty Eliaszu, który z rozkazu Bożego wytraciłeś proroków baala i proroków beelzebuba,
Święty Eliaszu, który zwalczyłeś kult bożka baala i kult bożka beelzebuba w Izraelu,
Święty Eliaszu, pogromco szatana,

Święty Eliaszu, żarliwością o chwałę Pana, Boga Zastępów rozpalony,
Święty Eliaszu, do którego Bóg przyszedł w szmerze łagodnego powiewu,

Święty Eliaszu, piętnujący zatwardziałość serc Achaba i Izebel,
Świety Eliaszu, wspierany przez Aniołów Pańskich,
Święty Eliaszu, na wozie ognistym wraz z rumakami ognistymi, wśród wichru wstąpiłeś do nieba,

Święty Eliaszu, którego Duch spoczął na Elizeuszu,
Święty Eliaszu, w którego Duchu i Mocy szedł Jan Chrzciciel, Poprzednik Zbawiciela,

Święty Eliaszu, który wraz z Mojżeszem na górze wysokiej rozmawiałeś z Jezusem Chrystusem,

Święty Eliaszu, o którym Bóg mówi: “Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana”,
Święty Eliaszu, duchowy Ojcze proroka Elizeusza,
Święty Eliaszu, duchowy Ojcze Zakonu Karmelitańskiego,

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i jakże pragniesz aby on już zapłonął, prosimy byś przez wstawiennictwo Świętego Proroka Eliasza, napełnił nas Duchem Świętym i prowadził do swojego Królestwa, które przygotowałeś swoim wybranym od założenia świata. Amen.