Modlitwa Aniele Boży

przez | 20 lipca, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego, (lub: Broń mnie od wszelkiego złego[2])
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. (lub: I doprowadź do żywota wiecznego.)
Amen.

Modlitwa Aniele Boży po łacinie

Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.