Modlitwa do świętego Ludwika Bertranda

przez | 8 października, 2022

Modlitwa do świętego Ludwika Bertranda

Boże Wszechmocny, racz łaskawie sprawić za

przyczyną sługi Twego, Ludwika

świętego, abyśmy nigdy nie ostygli w

gorliwości, do jakiej nas obowiązuje

wiara święta i aby każda myśl, każde słowo, każdy

czyn, całe życie

nasze miało na oku cześć i chwałę Twoją. Amen.