Modlitwa do świętego Marka Markoniego

przez | 24 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Marka Markoniego

Modlitwa do bł. Marka Markoniego Boże, dzięki

Twojej łasce błogosławiony

Marek wytrwale naśladował Chrystusa

ubogiego i pokornego, spraw

za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie

trwając w naszym powołaniu

osiągnęli doskonałość, której wzór nam

zostawiłeś w swoim Synu

Jezusie Chrystusie. Który żyje i króluje

na wieki wieków. Amen.