Modlitwa do świętego Serwacego

Modlitwa do świętego Serwacego

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Serwacego,

biskupa, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie,

spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości,

zasłużyli na udział w jego chwale.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.