Modlitwa do świętego Willibrorda

przez | 7 listopada, 2022

Modlitwa do świętego Willibrorda

Boże, który zechciałeś wyznaczyć świętego

biskupa Willibrorda do głoszenia

Twojej chwały poganom, aby mogli zostać

w pełni przyjęci jako dzieci Boże, daj, prosimy, byśmy

za jego wstawiennictwem wytrwale spełniali

Twoją wolę i by w naszych czasach lud, który

Ci służy, wzrastał w zasługach i liczebności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.