Modlitwa do świętego Zygmunta Gorazdowskiego

przez | 18 października, 2023

Modlitwa do świętego Zygmunta Gorazdowskiego

Boże, Panie Miłosierdzia, który nieustannie pochylasz się nad ludzką niemocą i masz szczególne upodobanie w tych, którzy czynią miłosierdzie, racz udzielić nam łask [wymienić je] za wstawiennictwem św. księdza Zygmunta, jaśniejącego Twoją miłosierną miłością. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa do świętego Zygmunta Gorazdowskiego

Wszechmogący i miłosierny Boże, który świętemu Zygmuntowi, kapłanowi, dałeś łaskę służenia ubogim i cierpiącym, spraw prosimy, abyśmy za Jego wstawiennictwem, otoczyli ewangeliczną troską braci będących w potrzebie.

Modlitwa do świętego Zygmunta Gorazdowskiego

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania; spraw, abyśmy za przykładem błogosławionego Zygmunta, kapłana, pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na Twoje królestwo. Amen.