Modlitwa hymn do ducha świętego

przez | 29 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa hymn do ducha świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Modlitwa hymn do ducha świętego

Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

Amen.