Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

przez | 12 grudnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z

tego miejsca objawiasz Swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się

opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą

wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na

spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całe nasze istnienie i całą

naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy

czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.

Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą kroczyć drogą pełnej wierności

Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, błagamy Ciebie za wszystkich Biskupów, by

prowadzili wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.

Spójrz na to wielkie żniwo i wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud

Boży i wzbudził liczne powołania kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

Użycz naszym rodzinom łaski by szanowały i kochały poczynające się życie, tą samą

miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo,

Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza spójrz na nas z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy,

pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych

win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy.

Błagamy Cię, użycz nam daru umiłowania wszystkich świętych Sakramentów które jako

znaki dla nas Syn Twój pozostawił na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem

Bożym w sumieniu z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść

wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których

źródłem jest Twój Syn, Pan Nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym

żyje i króluje na wieki wieków Amen.

Meksyk, styczeń 1979, Jan Paweł II