Modlitwa o beatyfikacje Jana Pawła II

Modlitwa o beatyfikacje Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,

dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi

Papieża Jana Pawła II, w którym

zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,

chwała krzyża Chrystusa i piękno

Ducha miłości.

On zawierzając całkowicie

Twojemu miłosierdziu i matczynemu

wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy

obraz Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazując świętość, która jest miarą

życia chrześcijańskiego, jako drogę

dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia

z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną,

zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,

o którą prosimy z nadzieją, że Twój

Sługa Papież Jan Paweł II,

zostanie rychło włączony w poczet

Twoich świętych.

Amen.