Modlitwa o nawrócenie dziecka

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa o nawrócenie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko,

wspaniały wzorze wysłuchanej

modlitwy za dziecko, o pomoc i radę.

W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……,

aby dzięki Twemu potężnemu

wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę

szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana.

Proszę Cię również pokornie,

abyś wyprosiła mi u Pana ducha

takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy,

jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.