Modlitwa pielgrzyma

przez | 6 lutego, 2023

Modlitwa pielgrzyma

Boże, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Drogą, którą pragnę podążać,

Prawdą, której lękam się stracić,

Życiem, które w Tobie ma początek i koniec.

Niech ten dzień mi przyniesie tylko to,

czym Ty chcesz mnie obdarzyć.

Przyjmę radość i szczęście,

zniosę ból i cierpienie,

jeśli Ty będziesz ze mną.

Wyruszam w Twoje Imię,

prowadź mnie, Boże!

Amen