Modlitwa za wrogów

przez | 19 kwietnia, 2022

Modlitwa za wrogów

Najłaskawszy Jezu ! błagam Cię za wszystkich tych,

co się niegodnym moim modlitwom polecają;

Boskiej Opatrzności Twojej poruszam ich potrzeby i troski! Opatruj ich,

błogosław im w pracy, pocieszaj

i ratuj w niedoli niech wszyscy radosnym pieniem śpiewamy w niebie

na wieki Twą dobroć o Boże nieskończenie miłosierny i łaskawy.

Amen.