Psalm 122

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 122

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:

“Pójdziemy do domu Pańskiego!”

Już stoją nasze nogi

w twych bramach, o Jeruzalem,

Jeruzalem, wzniesione jako miasto

gęsto i ściśle zabudowane.

Tam wstępują pokolenia,

pokolenia Pańskie,

według prawa Izraela,

aby wielbić imię Pańskie.

Tam ustawiono

trony sędziowskie,

trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem,

niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

Niech pokój będzie w twoich murach,

a bezpieczeństwo w twych pałacach!

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół

będę mówił: “Pokój w tobie!”

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,

będę się modlił o dobro dla ciebie.