Psalm 96

przez | 3 czerwca, 2022

Psalm 96

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,

z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów

Jego cuda – wśród wszystkich ludów!

Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,

a Pan uczynił niebiosa.

Przed Nim kroczą majestat i piękno,

potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,

oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;

oddajcie Panu chwałę Jego imienia!

Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

oddajcie pokłon odziani w święte szaty!

Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.

Umocnił świat, by się nie poruszył:

ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;

niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

bo nadchodzi, aby sądzić ziemię,

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

z wiernością swą – narody.