Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

przez | 15 września, 2023

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby

duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddanie.

Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie.

Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów

i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie.

Umacniaj żywą wiarę naszej

młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia.

Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały

dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli

cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa,

który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.