Modlitwa do towarzyszy męczenników

przez | 22 września, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do towarzyszy męczenników

Panie, pobożnie wspominamy cierpienia bł. Tomasza

Johnsona, Jana Davy’ego i towarzyszy. Niech nasze

modły zostaną wysłuchane, a wiara umocni się w naszych sercach. Amen.