Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej

przez | 17 lipca, 2022

Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej

Królowo Szkaplerza świętego i Matko Miłosierdzia zawierzam Ci nie tylko moją duszę i szczęście

wieczne, ale zechciej przyjąć Niepokalana Dziewico moje ciało, byś je skutecznie broniła

przed grzechem i pożądliwością, pokusami tego świata i chorobami, lenistwem i zasadzkami złego ducha. Pomóż mi uszlachetnić serce na wzór

Najświętszego Serca Twego Syna Jezusa Chrystusa. Maryjo! Oddaję Ci myśli i modlitwy, trudy i upadki, sukcesy i radości, dążenia i prace, abyś kierowała nimi dla dobra mego i całego Kościoła.

Najpewniejsza Obrono! Oddaję Ci uczucia, rozum, pamięć i wolę,

byś pod tarczą Szkaplerza świętego pomagała mi wytrwać w wierze, nadziei i miłości.

Wspomożycielko Wiernych i Pośredniczko łaski!

Poprzez Szatę Twoich cnót zsyłaj na ten świat pokój i miłość Chrystusa,

który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej

Królowo Szkaplerza Świętego i Matko nasza, oto cały jestem Twój i wszystko moje należy do Ciebie.

Zawierzam Ci moją duszę i ciało, wszystko co mam i posiadam, życie doczesne i wieczne.

Przyjmij mnie Matko jako swoje dziecko i broń mnie przed atakami złego ducha, przed grzechem,

pożądliwością i pokusami tego świata. Ratuj mnie w niebezpieczeństwach duszy i ciała.

Dopomóż mi Matko stawać się z dnia na dzień lepszym, pokorniejszym, bardziej czystym,

bardziej uczynnym wobec bliźnich. dopomóż mi ukochać Jezusa, tak jak Ty Go kochałaś i kochasz.

Pozwól mi wielbić Ciebie, pozwól mi naśladować Twoje cnoty na ziemi,

abym mógł wraz z Tobą uwielbiać Boga w niebie! O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.