Koronki do Matki Bożej Fatimskiej

przez | 24 kwietnia, 2022

Koronki do Matki Bożej Fatimskiej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku:

Matko Boża, Niepokalana Pani Fatimska, stajemy dziś przed Tobą pełni ufności. Ty widzisz naszą bezsilność wobec ogromnego naporu zła, które w sercach ludzi zabija godność dziecka Bożego.

Wierzymy, że chcesz nam pomóc i czynisz to nieustannie. Objawiasz się ludziom i umacniasz naszą wiarę, byśmy posłuszni Chrystusowi nawracali się z grzechów, czynili pokutę i przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Podobnie jak kiedyś dzieci w Fatimie, dzisiaj nas prosisz o modlitwę różańcową i pokutę, abyśmy odwracali serca od zwodniczych planów szatana, a całkowicie przylgnęli do Twego serca.

Ucieczko grzeszników, przyjmij naszą skruchę i konkretne postanowienie trwania przy Bogu. Ofiarujemy Ci modlitwy, radości i cierpienia nasze, aby pod Twoim przewodnictwem, z płonącym ogniem wiary wyjść na spotkanie przychodzącego Zbawiciela.

O Matko Miłosierdzia, spójrz na rzesze ludzi, którzy serca splątali w niewoli grzechu, przedkładając dobra ziemskie nad szczęście nieba. Ty słyszysz płacz grzeszników, którzy pogrążeni w otchłani piekła, nie mogą innych przestrzec przed nieprawością szatana.

Dziewico Można, Ty w ich imieniu przychodź do nas, grzeszników i nie ustawaj w błaganiach o nawrócenie. Przyrzekamy wspierać Twoje zatroskanie, ofiarując Bogu nasze dobre postanowienie wypełniania w życiu Twoich wezwań.

Dodaj nam sił i mocy ducha, abyśmy zjednoczeni z całym Kościołem i wsparci wstawiennictwem naszych świętych Patronów, byli zawsze wierni podjętym zobowiązaniom. Amen.

(1 raz) koronki

O Matko Różańca Świętego, Władczyni Tajemnic, których świat nie potrafi do końca zgłębić, Matko Miłosierdzia na niemiłosiernej ziemi, Stolico Mądrości na pustyni, gdzie błąka się pyszny rozum ludzki.

Różo Duchowna, która bez ustanku rozkwitasz modlitwą po całej ziemi, Gwiazdo Zaranna wśród utrapień naszego czasu, Królowo Pokoju, która uciszasz nasze serca i wyzwalasz ludy.

Tobie Fatimska Pani składamy dziękczynienie za nieustające wstawiennictwo nad nami u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który Cię z Ojcem i Duchem Świętym miłuje ponad wszelkie wyobrażenie, Amen.

(7 razy)

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie o Maryjo, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, staję przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając.

O Pani świata, nie racz gardzić moimi prośbami. O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Przez Twoje święte panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją, Amen.

Na zakończenie: (3 razy) Chwała Ojcu…

Amen.

Koronki do Matki Bożej Fatimskiej

Stacja I: Rozpocznij znakiem Krzyża Świętego. Trzymając krzyżyk, odmów Modlitwę Wyrzeczenia (jak przy podejmowaniu ofiar): O Jezu, czynię to z miłości ku Tobie, za nawrócenie grzeszników, i jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Stacja II: Na pierwszym dużym paciorku odmów Modlitwę Wynagrodzenia: O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie, i kocham Ciebie! Proszę Cię, przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie, i nie kochają Ciebie

Stacja III: Na pierwszym małym paciorku, odmów Modlitwę ku czci Przenajświętszego Sakramentu: Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię! Mój Boże, mój Boże, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie!

Stacja IV: Na drugim małym paciorku, odmów Modlitwę o Nawrócenie: Przez Twe Przeczyste i Niepokalane Poczęcie, O Maryjo, uproś dla mnie nawrócenie Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy, i całego świata!

Stacja V: Na trzecim małym paciorku, odmów Modlitwę o Ocalenie: Słodkie Serce Maryi, bądź ucieczką dla Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy, i całego świata!

Stacja VI: Na kolejnym dużym paciorku, odmów Modlitwę Wynagrodzenia: O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie, i kocham Ciebie! Proszę Cię, przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie, i nie kochają Ciebie!

Stacja VII: Na dziesięciu małych paciorkach, odmawiaj Modlitwę ku czci Przenajświętszego Sakramentu: Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię! Mój Boże, mój Boże, kocham Cię w Przenajświętszym Sakramencie!

Stacja VIII: Na łańcuszku, odmów Modlitwę recytowaną zwykle po każdym dziesiątku Różańca Świętego: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do Nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego Miłosierdzia!

Stacja IX: Na medaliku, odmów Modlitwę Anioła: O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, w najgłębszym uniżeniu, uwielbiam Cię! Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę, i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich Tabernakulach świata,

jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa, i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Przenajświętszego Serca Pana Jezusa, i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.