Litania do świętego Alojzego Gonzagi

Litania do świętego Alojzego Gonzagi

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się za nami

Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi, módl się za nami

Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego

Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego

Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami

Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego

Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu, módl się za nami

Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący

Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się za nami

Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości

Św. Alojzy, wzorze pokory

Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa, módl się za nami

Św. Alojzy, lilio czystości

Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim, módl się za nami

Św. Alojzy, pokutniku niewinny

Św. Alojzy, wzorze umartwienia, módl się za nami

Św. Alojzy, ozdobo skromności

Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego

Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty

Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości, módl się za nami

Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży

Św. Alojzy, opiekunie uczących się

Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu, módl się za nami

Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego

Św. Alojzy, światło Kościoła świętego

Św. Alojzy, wielki cudotwórco, módl się za nami

Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami święty Alojzy

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, niebieskich darów dawco,

któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym,

przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam,

którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy,

abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.