Litania do świętego Filipa Apostoła

Litania do świętego Filipa Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Filipie Apostole,
Święty Filipie, uczniu Jana Chrzciciela,

Święty Filipie, uznający w Jezusie Mesjasza,
Święty Filipie, nazywany mężem sprawiedliwym,
Święty Filipie, posłuszny wezwaniu Chrystusa,

Święty Filipie, powołany po Piotrze i Andrzeju,
Święty Filipie, krewny Chrystusa Pana,
Święty Filipie, wytrwale towarzyszący Jezusowi,

Święty Filipie, serdeczny przyjacielu Jezusa,
Święty Filipie, proszący, by Chrystus pokazał ci Ojca,

Święty Filipie, wzorze pobożności i umartwienia,
Święty Filipie, mocą słowa Bożego wypędzający złe duchy,
Święty Filipie, obrońco i wspomożycielu wiernych,

Święty Filipie, przewodniku na drogach wiary,
Święty Filipie, odważny głosicielu Ewangelii,
Święty Filipie, orędowniku pogan szukających Mesjasza,

Święty Filipie, założycielu Kościoła we Frygii,
Święty Filipie, misjonarzu w Azji Mniejszej,
Święty Filipie, Apostole Zmartwychwstałego,
Święty Filipie, męczenniku chwalebny,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Apostole Filipie.
W: Abyśmy mogli lepiej poznać Jezusa.

Módlmy się: Boże, który objawiłeś swą chwałę w życiu i męczeństwie Świętego Filipa Apostoła i uczyniłeś go świadkiem

Zmartwychwstania swojego Syna, napełnij nasze serca prawością i pragnieniem wiary, które zawsze nosił w swym sercu Apostoł Filip,

abyśmy szczerze szukali Chrystusa i uznali w Nim jedynego naszego Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.