Litania do świętej Genowefy

przez | 3 stycznia, 2023

Litania do świętej Genowefy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Genowefo, od dzieciństwa napełniona Bogiem,

Św. Genowefo, poświęcona Chrystusowi przez św. Germana,

Św. Genowefo, posłuszna Duchowi Św.,

Św. Genowefo, nieustraszona w gorliwości wiary,

Św. Genowefo, która znalazłaś niechęć i opuszczenie,

Św. Genowefo, która spędzałaś godziny na modlitwie,

Św. Genowefo, której posty i modlitwa uratowały miasto,

Św. Genowefo, która darzyłaś króli wymagającą przyjaźnią,

Św. Genowefo, której mądrość oświecała pogan,

Św. Genowefo, której roztropność prowadziła wodzów,

Św. Genowefo, której czystość triumfowała nad kłamstwem,

Św. Genowefo, której siła podnosiła słabnącą odwagę,

Św. Genowefo, która współczułaś cierpiącym ubogim,

Św. Genowefo, która nakarmiłaś cudownie biednych,

Św. Genowefo, która godziłaś Boga z grzesznikami,

Św. Genowefo, która przyprowadzałaś do Kościoła zagubionych,

Św. Genowefo, która czytałaś w sercach,

Św. Genowefo, która uzdrawiałaś chorych,

Św. Genowefo, która opanowywałaś powodzie,

Św. Genowefo, która ustanawiałaś pokój między wrogami,

Św. Genowefo, która łagodziłaś los więźniów,

Św. Genowefo, Patronko Paryża i Francji,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Genowefo.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ześlij Panie ducha inteligencji i miłości, którym napełniłeś

Twoją Córkę Genowefę, abyśmy chętni do służby Tobie i starający

się do Niej upodobnić, podobali się Tobie przez naszą wiarę i całe życie.

Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, który

żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.