Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

przez | 26 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko

nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz

się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym

darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku

obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy

Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Módlmy się: Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten

korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej

wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: “Cokolwiek wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twojemu wezwaniu

stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa

w Ojczyśnie naszej i świecie. Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą

Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.