Modlitwa do świętego Cezarego z Arles

przez | 26 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Cezarego z Arles

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Cezarego

biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował

przykładem, pozwól, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on

nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.