Modlitwa do Jana Pawła II

przez | 24 lipca, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II,
papież, kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki

jego nauczaniu z ufnością otworzyli
nasze serca na działanie zbawczej

łaski Chrystusa, jedynego
Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.