Modlitwa do świętego Bazylego Wielkiego

przez | 2 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Bazylego Wielkiego

Boże, Ty oświeciłeś swój Kościół przykładem i nauką świętych Bazylego i

Grzegorza, spraw, abyśmy pokornie

poznawali Twoją prawdę i wprowadzali

ją w czyn przez miłość. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Bazylego Wielkiego

Boże, który chciałeś oświecić Swój Kościół

naukami św. Bazylego i Grzegorza,

spraw, abyśmy mogli pokornie i wiernie poznawać

Twoją prawdę i praktykować ją z miłością. Amen.