Modlitwa do świętego Dionizego

przez | 8 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Dionizego

Boski Zbawicielu Jezusie Chrystusie, któryś nas przez śmierć swoją uszczęśliwił pociechą i nadzieją

zmartwychwstania, daj nam tę łaskę, abyśmy nigdy nie splamili ciała swego grzechem,

lecz przestrzegali czystości jego aż do śmierci, a tym samym mogli zostać zaliczonymi do tych,

którym wolno będzie po wieki wieków oglądać przenajświętsze oblicze Twoje.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.