Litania do błogosławionego Jakuba Strzemię

przez | 8 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego Jakuba Strzemię

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie, jaśniejący żywą wiarą,
Błogosławiony Jakubie, umocniony wielką nadzieją,
Błogosławiony Jakubie, pałający miłością Boga i bliźniego,
Błogosławiony Jakubie, roztropny w działaniu,

Błogosławiony Jakubie, sprawiedliwy w rządzeniu,
Błogosławiony Jakubie, wstrzemięźliwy w używaniu dóbr doczesnych,
Błogosławiony Jakubie, mężny w trudnościach i przeciwnościach życia,
Błogosławiony Jakubie, pełen darów Ducha Świętego,
Błogosławiony Jakubie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Błogosławiony Jakubie, miłośniku i apostole czci Najświętszej Maryi Panny,
Błogosławiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszkańskiego,
Błogosławiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa,
Błogosławiony Jakubie, niezmordowany w głoszeniu nauki Chrystusowej,

Błogosławiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej,
Błogosławiony Jakubie, nauczycielu braci odłączonych od Kościoła,
Błogosławiony Jakubie, nawracający niewierzących,

Błogosławiony Jakubie, opiekunie ubogich,
Błogosławiony Jakubie, obrońco uciśnionych,
Błogosławiony Jakubie, miłośniku jedności i zgody,
Błogosławiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca,

Błogosławiony Jakubie, ojcze i stróżu naszej ojczyzny,

Błogosławiony Jakubie, możny patronie przed Bogiem,
Błogosławiony Jakubie, wsławiony wielu cudami.

Abyśmy Boga kochali nade wszystko, uproś nam u Boga.

Abyśmy byli wiernymi dziećmi Kościoła Świętego,
Abyśmy byli gorliwymi czcicielami Najświętszego Sakramentu,

Abyśmy często i godnie przyjmowali Komunię Świętą,
Abyśmy byli wiernymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny,
Abyśmy kochali naszą ojczyznę,

Abyśmy kochali naszych bliźnich i wyświadczali im dobro,
Abyśmy ciebie zawsze wzywali i naśladowali,

Abyśmy za twoim wstawiennictwem doznawali łask i cudów,
Abyśmy z tobą królowali w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami błogosławiony Jakubie Strzemię.

W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, apostolską gorliwością w głoszeniu Ewangelii,

spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze składali Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen. nowenna