Modlitwa do świętego Franciszka Borgiasza

przez | 3 października, 2022

Modlitwa do świętego Franciszka Borgiasza

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, wzorze i nagrodo

prawdziwej pokory, abyś

uczyniwszy świętego Franciszka przez wzgardę

zaszczytów ziemskich Twoim

świetnym naśladowcą, i nam dać raczył przez

jego naśladowanie nadzieję zostania

uczestnikami chwały wiekuistej. Przez Pana

naszego Jezusa Chrystusa. Amen.