Modlitwa do świętego Hieronima

przez | 30 września, 2022

Modlitwa do świętego Hieronima

Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie

Pisma świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim

słowem i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.