Modlitwa do świętego Januarego

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Januarego

Boże, który nas pocieszasz doroczną

uroczystością świętych Męczenników Twoich,

Januarego i towarzyszy jego, spraw miłościwie,

abyśmy uciekając się do ich pośrednictwa,

przykładem cnót ich do wiernej Tobie służby się pobudzili.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

który króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.