Modlitwa do świętego Wawrzyńca z Dublina

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Wawrzyńca z Dublina

Boże, Ty napełniłeś świętego

Wawrzyńca duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem,

spraw, niech przykład i modlitwy świętego Wawrzyńca,

przyczynią się do naszego postępu.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.