Modlitwa do świętego Teodora

przez | 7 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Teodora

Panie, prosimy Cię, daj nam za przyczyną świętego Teodora ową

wielkoduszną miłość, która by nas natchnęła siłą ofiarności i poświęcenia

wszystkiego dla Ciebie. Ponieważ całe życie nasze

ma być nieprzerwanym pasmem ofiar, ofiarujemy Ci przeto

wszystko, czym jesteśmy i co mamy. Racz nam dopomóc, ażebyśmy

co dzień we wszystkich myślach, słowach, uczynkach i cierpieniach

czynili z siebie ofiarę na Twą cześć i chwałę. Przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.