Modlitwa do świętego Władysława

przez | 30 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Władysława

Boże, któryś świętego Władysława,

wyniesionego na królewską godność, obdarzyć raczył łaską umartwionego życia, spraw to łaskawie,

abyśmy za jego przykładem i pośrednictwem

umartwiając w nas złe żądze, dostąpili wiecznego zbawienia.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.