Psalm 120

przez | 30 czerwca, 2022

Psalm 120

Do Pana w swoim utrapieniu

wołałem i wysłuchał mnie.

Panie, uwolnij moje życie

od warg kłamliwych

i od podstępnego języka!

Cóż tobie [Bóg] uczyni

lub co ci dorzuci,

podstępny języku?

Ostre strzały mocarza

i węgle z janowca.

Biada mi, że przebywam w Meszek

i mieszkam pod namiotami Kedaru!

Zbyt długo mieszkała moja dusza

z tymi, co nienawidzą pokoju.

Gdy ja mówię o pokoju,

tamci prą do wojny.