Modlitwa do świętej Kunegundy

Modlitwa do świętej Kunegundy

Boże, który natchnąłeś św. Kunegundę w

drodze do pełni miłosierdzia,

przez co mogła osiągnąć pod koniec

ziemskiej pielgrzymki Twoje

Królestwo, udziel nam za jej

pośrednictwem siły, abyśmy

mogli z radością kroczyć

drogą miłości. Amen.