Modlitwa w obronie Polski

Modlitwa w obronie Polski

Książę niezłomny, święty Kazimierzu, Królewski synu i chlubo ojczyzny,

Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, Wybrałeś drogę pokornej

miłości Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami I w głębi serca pozostać ubogim;

Jakże niełatwo wśród młodości pokus Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana I czułą matkę znajdować w Maryi;

Ona niech raczy oba twe narody Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty królewiczu, Bo chcemy z tobą w niebieskiej

ojczyźnie Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy Przez wszystkie wieki. Amen.

Św. Kazimierzu módl się za nami, abyśmy zajmując się

sprawami tego świata przybliżali się do życia wiecznego.