Modlitwa egzorcyzm poranny

przez | 6 kwietnia, 2022

Modlitwa egzorcyzm poranny

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe,

abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów.

Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: idźcie precz i nie wracajcie. Amen. Mocą Boga,

Mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.

Amen.