Modlitwa przy pokropieniu konającego wodą święconą w znak krzyża świętego

przez | 6 sierpnia, 2022

Modlitwa przy pokropieniu konającego wodą święconą w znak krzyża świętego

Przez znak † tego krzyża świętego, niech ci Pan okaże swoje miłosierdzie i zwróci oblicze ku Tobie.

Niech skieruje Pan oczy swoje na Ciebie i udzieli ci pokoju wiecznego.

Niech cię Bóg Syn † błogosławi, Pan i Odkupiciel twój, który na krzyżu za

ciebie życie położył i wylał dla zbawienia twojego swoją Krew najświętszą.

Niech cię Bóg Duch Święty † błogosławi, który cię na chrzcie świętym

łaską swoją poświęcił, niech cię w niej zachowa aż do końca życia twojego.

Niech będzie z Tobą pokój Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.