Modlitwa świętego Patryka

przez | 22 sierpnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa świętego Patryka

Niechaj Twa mądrość,
Boże, mnie poucza,
niechaj strzeże mnie Twe oko,
niechaj wysłucha mnie Twe ucho,
niechaj Twe słowo obdarzy

mnie milę wymowę,
niechaj Twa ręka obroni mnie.
Chryste, bądź ze mnę,
będź przede mnę,
będź we mnie,

będź pode mnę,
będź nade mnę,
będź po mojej prawicy,
będź po mojej lewicy,

będź po tej stronie,
będź po tamtej stronie.
Będź w umysłach ludzi,
do których przemówię.

Będź w ustach wszystkich,
którzy przemówię do mnie.
Będź w oczach wszystkich,

którzy na mnie spojrzę.
Będź w uszach wszystkich,
którzy będę mnie dzisiaj
słuchali.
Amen.