Modlitwa za moją dziewczynę

przez | 19 czerwca, 2022

Modlitwa za moją dziewczynę

Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą.

Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze.

Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził.

Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki.

Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć.

Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i bogatą do wiecznego szczęścia.

Dopomóż mi osłonić jej niewinność.

Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.

Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości.

Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra,

niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.

Odkryj przed nią cud macierzyństwa.

Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom.

Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie.

Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki,

lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście.

Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory.

Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty wypełnia Boże plany.

Modlitwa za moją dziewczynę

Panie Boże, dziękują Ci za moją dziewczynę.

Błogosław jej i nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził.

Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus.

Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.

Przygotuj ją do życia w miłości.

Odkryj przed nią cud macierzyństwa.

Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie.

Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki,

lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście.

Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory.

Niech wypełnia Boże plany.

Amen.

Modlitwa za moją dziewczynę

Boże w Trójcy Jedyny,

Boże Miłości moja, spraw proszę pokornie,

przez wstawiennictwo Bł. Wincentego, który swą miłość do Jezusa Eucharystycznego,

wyraził zapaleniem wiecznego światła przed tabernakulum, aby miłość Twoja przenikała moje serce,

a stale w nim wzrastając wyjednała mi łaskę …..

o którą Cię gorąco i z ufnością proszę

przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.