Modlitwa do świętej Elżbiety z Schönau

przez | 18 czerwca, 2022

Modlitwa do świętej Elżbiety z Schönau

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce

święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich,

za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości,

abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.