Modlitwa za nauczycieli

przez | 18 czerwca, 2022

Modlitwa za nauczycieli

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia,

wzbudź w swoim Kościele wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za nauczycieli

Ojcze niebieski! któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom;

który Syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli zbawieni: okaż o Boże szczególne miłosierdzie nad nauczycielami, a mianowicie nad tymi,

którzy mnie nauczają (wymień nauczyciel za których się modlisz). Daj im (lub jemu) zdrowie dobre, długie życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce.

Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym nauczycielom, i nie martwili ich złem i czynami, a mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem.

Spraw dobry Boże, abyśmy razem po zgonie osiągnęli Królestwo Twoje,

przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za nauczycieli

Boże, dziękujemy Ci za tych, którzy nas uczą, za rodziców,

nauczycieli i przywódców duchowych. Dziękujemy, że Jezus jest najlepszym nauczycielem.

Pomóż nam rozumieć jego słowo i działać zgodnie z nim.