Modlitwa za zdrowie dziecka

przez | 3 października, 2021

Modlitwa za zdrowie dziecka

Aniele Stróżu naszego dziecka pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją niestrudzoną opiekę, jaką nad nim sprawujesz.

Prosimy cię o wsparcie, czuwaj nad nim. Pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę zgodną z planami Bożymi. Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.

Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań, jakie mogłyby wywołać błędne decyzje. Prosimy Cię o to całym sercem, przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za zdrowie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę.

W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko ……, aby dzięki Twemu

potężnemu wstawiennictwu mogło ono  otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię

również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.

Modlitwa za zdrowie dziecka

Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś

nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy

Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Amen.

Modlitwa za zdrowie dziecka

Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.

Amen.

Modlitwa za zdrowie dziecka

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez mi­łość świętej Rity spójrz na mnie pono­szącą

słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy­nem.

Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym

była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się

nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci.

Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Ufor­muj moje serce na podobieństwo Twoje­go serca i spraw, aby moje dzieci widzia­ły we mnie odblask Twoich cnót, abym

umiała nauczyć je kochania Ciebie i słu­żenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opie­ką świętej Rity z Cascia.

Amen.