Psalm 111

przez | 2 czerwca, 2022

Psalm 111

Alleluja.

z całego serca chcę chwalić Pana

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pańskie,

mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,

a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zapewnił pamięć swym cudom;

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm tym, którzy się Go boją;

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

oddając im posiadłości pogan.

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

ustalone na wieki, na zawsze,

nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

ustanowił na wieki swoje przymierze;

a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Bojaźń Pańska początkiem mądrości;

wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,

a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.