Psalm 125

Psalm 125

Ci, którzy Panu ufają,

są jak góra Syjon,

co się nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczają Jeruzalem :

tak Pan otacza swój lud

i teraz, i na wieki.

Bo nie zaciąży

bezbożne berło

nad losem sprawiedliwych,

by sprawiedliwi nie wyciągali

rąk swoich ku nieprawości.

Panie, dobrze czyń dobrym

i ludziom prawego serca!

A tych, co schodzą na kręte swe drogi,

niech Pan odprawi

wraz ze złoczyńcami:

pokój nad Izraelem.