Litania dla otrzymania miłości Jezusa

przez | 31 marca, 2022

Litania dla otrzymania miłości Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Najsłodszy Jezu, niezmierne Źródło miłości, daj, byśmy Cię kochali.
Najsłodszy Jezu, miłujący życie prawdziwe,

Najsłodszy Jezu, w miłości nie ustający,
Najsłodszy Jezu, Początku miłości,
Najsłodszy Jezu, Królu miłujących Ciebie,
Najsłodszy Jezu, pełen miłości,

Najsłodszy Jezu, zwyciężający wszelką małość,
Najsłodszy Jezu, ożywiający osłabłe dusze,
Najsłodszy Jezu, Mocy miłujących Ciebie,
Najsłodszy Jezu, szczęśliwy Porcie miłujących,
Najsłodszy Jezu, Miłośniku najwierniejszy,

Najsłodszy Jezu, miłujących Ciebie Obrońco,
Najsłodszy Jezu, najwyższa Doskonałości miłujących Ciebie,
Najsłodszy Jezu, Miłości wieczna,
Najsłodszy Jezu, Sprawco czystej miłości,
Najsłodszy Jezu, Ogniu trwający,

Najsłodszy Jezu, Zapale szczerego kochania,
Najsłodszy Jezu, Żywocie miłujących Cię,
Najsłodszy Jezu, Zapłato Ciebie miłujących,
Najsłodszy Jezu, najjaśniejsza Gwiazdo i Słońce miłości,

Najsłodszy Jezu, Oblubieńcze kochających Ciebie,
Najsłodszy Jezu, dla miłości ludzkiej narodzony,

Najsłodszy Jezu, Miłości uwieńczona cierniami,
Najsłodszy Jezu, Miłości ukrzyżowana,
Najsłodszy Jezu, doskonała Ofiaro miłości,

Najsłodszy Jezu, Boże mój i wszystko,
Najsłodszy Jezu, Miłości serca mojego,

Najsłodszy Jezu, Życie i wszystko Dobro moje,
Najsłodszy Jezu, Słowo mądrości Ojca i Miłości Ducha Świętego,
Najsłodszy Jezu, Korono miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, Miłości wszystkich Świętych,
Najsłodszy Jezu, spraw to, ażebyśmy w Twojej miłości byli niezwyciężonymi,
Najsłodszy Jezu, daj to, ażebyśmy nie tylko językiem, ale uczynkiem i sercem miłowali Ciebie,

Najsłodszy Jezu, spraw to, abyśmy roztropnie i wiernie miłowali Ciebie,
Najsłodszy Jezu, bądź nam Miłością wieczną,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Katarzyno, panno i męczennico.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Jezu, godny wszelkiej miłości! Przez Twoją nieskończoną miłość pociągnij moje serce i duszę do

Twej miłości, abym Tobie się podobał i pełnił wszystkie Twoje natchnienia, abym w

miłości Twojej umarł, któryś dla miłości mojej na krzyżu żywot Twój położył, który żyjesz i królujesz, Miłości moja,

z Ojcem i Duchem Świętym w miłości wiecznej.

Amen.